Test stopnia opanowania komend

Na ostatnich zajęciach „Szczeniaczkowa” maluchy przeszły test, który w formie zabawy, sprawdzał stopień opanowania najważniejszych umiejętności/ komend poznanych w czasie kursu. Podążanie za przewodnikiem, siad/waruj, na miejsce, pozostawanie na miejscu mimo rozproszeń, zostań, naprowadzanie, popatrz, niepodejmowanie pokarmu, biegaj, zabawa. Całka poradziła sobie nieźle z przejściem przez przygotowaną stację sprawdzającą, choć niektóre elementy (jak na przykład niepodejmowanie pokarmu) wymagają zdecydowanie dopracowania.