Pierwsze zajęcia dogoterapeutyczne Całki

18 listopada Całka uczestniczyła po raz pierwszy w zajęciach dogoterapeutycznych. Są to zajęcia indywidualne o charakterze rewalidacyjnym, które będą realizowane co tydzień z dwojgiem dzieci z przedszkola. Dla każdego dziecka, w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostały opracowane szczegółowe wskazania do pracy, a podstawą poszczególnych ćwiczeń jest napisany przeze mnie „Dogoterapeutyczny program rozwijania umiejętności matematycznych u dzieci niesłyszących”. Całka będzie pomagała dzieciom usprawniać: orientację przestrzenną, myślenie operacyjne, sferę poznawczą, klasyfikowanie i wyodrębnianie wspólnej cechy, rozpoznawanie figur geometrycznych, mierzenie i ocenianie długości oraz  umiejętność liczenia w zakresie 20. Oprócz poważnych ćwiczeń, wynikających z realizacji programu, będzie także czas na  przyjemności, takie jak: czesanie, głaskanie, częstowanie przysmakami, zabawa z psem oraz prowadzenie psa na smyczy. Myślę, że jak na pierwsze zajęcia, Całka poradziła sobie bardzo dobrze i choć jeszcze dużo pracy przed nami, to widzę, że mała ma duży potencjał. A dzieci były nią, po prostu….  zachwycone.